Bakgrunn for prosjektet

Published 01.12.2023

Prosjekt Reynir er et innovasjonsprosjekt som skal bidra til å finne teknologiske løsninger på teknologisk skapte trusler, og bidra til innovasjon, samfunnsnytte og verdiskapning. Ved å utvikle og implementere teknologiske løsninger som motvirker desinformasjon, vil prosjektet styrke den demokratiske infrastrukturen i samfunnet vårt.

Prosjektet mottok i august 2023 to millioner kroner fra Agenda Vestlandet til et forprosjekt for å gjøre nødvendig forarbeid, forankring og mobilisering.

Vi har siden august i fjor arbeidet intensivt med forprosjektet. Innledningsvis utformet vi en kortfattet prosjektbeskrivelse, samt at vi aktivt kontaktet viktige samarbeidspartnere fra forskning, media og teknologimiljø. Her fikk vi en initiell bekreftelse på at de var interessert i å bidra og å være en del av dette prosjektet.

I november inviterte vi internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere til en to dager lang summit om Prosjekt Reynir og Project Origin. Første dag av denne summiten var fokusert på kunnskapsdeling og diskusjoner, organisert med hensikt å sikre at alle interessenter skulle få det samme beslutningsgrunnlaget for å vurdere videre deltakelse. Dagen bestod av faglig sterke og inspirerende innlegg fra Media City Bergen, Agenda Vestlandet, SFI MediaFutures, BBC, Mimir og Truepic. Flere av disse belyste både utfordringer i dagens situasjon og mulige løsninger og anvendelsesområder for C2PA-teknologien. Denne teknologien er utviklet av en allianse bestående av noen av verdens ledende redaksjoner og teknologiselskaper, blant annet BBC og Adobe.

På dag to inviterte vi til en workshop der vi videre diskuterte de uløste spørsmålene knyttet til teknologien og tilstøtende problemstillinger. Deltakerne drøftet veien videre for prosjektet, roller i Prosjekt Reynir, samt hvordan videre samarbeid kunne se ut. Vi har nå som konsortium fått på plass milepæler, arbeidspakker og leveranser i hovedprosjektet.