Hvilke nyhetssaker skaper mest engasjement?

Published 01.07.2021
Medieklyngens Web64 gir deg den fulle oversikten. Se toppsakene for det første mediehalvåret i 2021.

På nyhetsåret.no, levert av klyngemedlem Web64, finner du en totaloversikt over hva nordmenn deler av nyhetssaker på sosiale medier. Dette gir et inntrykk av hva som engasjerer, og hvordan nyheter som deles i sosiale medier ikke nødvendigvis henger sammen med det reelle nyhetsbildet. Blant toppsakene finner man omdiskuterte nettsider, særlig interessant blir dette når flere undersøkelser peker på at sosiale medier er mange nordmenns primære kilder til nyheter

Web64 er leverer tjenester for sanntidsoversikt for trender innen både land og industrier. Kjernetjenestene er StoryBoard, DashBoard og DataBoard. Storyboard er en oversikt som viser hvilke saker som har høyest engasjement i form av deling på sosiale medier. Dashboard gir en sanntidsoversikt over hva som trender i Norge eller bransjer basert på datakilder som nyheter, finansielle data, google analytics og sosiale medier. Databoard er et verktøy for medieovervåkning som gir en totaloversikt over hva som bli publisert, hvor det blir delt og hvor delingene kommer fra. Tall og topplister på Nyhetsåret.no er hentet fra Web64 sine tjenester Storyboard, Dashboard og Databoard.

Web64 er tatt opp i både STADIEM og MediaMotorEurope - to EU-støttede program med formål å akselerere innovasjon innenfor medieteknologi og nye løsninger rettet mot mediebransjen. 

Bildet er fra da Olav Hjertaker, leder i Web64, demonstrerte Storyboard til Ytringsfrihetskommisjonen i fjor.