Årsrapport 2019 - Media Innovation Norway

Published 11.12.2019
Vi legger bak oss nok et spennende år for medieklyngen og Media Innovation Norway.

En klynge i vekst

2019 har vært et år med rask utvikling, store begivenheter og spennende fremskritt som teknologiklynge for Media Innovation Norway.

MIN vokste dramatisk i både størrelse og utstrekning med etableringen av Stavanger-noden. Rundt 10 medie- og medieteknologiselskaper ble med dette formelt medlemmer av Media Innovation Norway, blant andre NRK Rogaland, Stavanger Aftenblad, Mediafarm og Universitetet i Stavanger. Det allerede sterke samarbeidet mellom medieselskapene i Bergen og Stavanger, får med dette grobunn for flere aktiviteter og felles satsningsområder.

Arbeidet klyngeorganisasjonen NCE Media gjør for medlemmene har fortsatt med mange små og store arrangementer, blant disse to i en helt egen skala: For andre gang arrangerte klyngen Future Week og med den heldagskonferansen MCB Tech. I løpet av en uke der hele MCB-bygget ble brukt som opplevelsesarena, deltok mer enn 3000 mennesker på over 50 individuelle arrangement og workshops. Det er evnen, viljen og muligheten til å arrangere ting som Future Week, som viser den unike styrken i et mediemiljø samlet i en sterk medlemsorganisasjon med et lokomotiv som NCE Media. På samme måte tok klyngen sine medlemmer med ut på den internasjonale scenen ved å organisere en felles stand på IBC i Amsterdam. IBC er en av verdens største medieteknologimesser, og her fikk store og små selskaper i klyngen en mulighet til å vise frem produktene sine til et publikum bestående av medieprodusenter fra hele verden.

Som teknologiklynge har MIN også beveget seg raskt og målrettet fremover i 2019. På Future Week ble Kognitivt senter lansert – en storsatsning på kognitiv teknologi lokalisert i Bergen, med en rekke store lokale aktører på laget. Med ambisjoner om å heve kompetanse om og kunnskap innen kunstig intelligens, er Kognitivt Senter en mulighet for både medieteknologiselskapene og andre til å få hjelp til å utforske potensialet til konkurransefortrinn gjennom kunstig intelligens.  Denne teknologien og endringene det driver innen journalistikk, er en av de bakenforliggende årsakene til at forskningsmiljøet og medieaktørene i Media City Bergen vil etablere et senter som skal utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden. UiB i samarbeid med blant andre TV 2 er i dette øyeblikk i en søknadsprosess om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Med det solide grunnlaget for samarbeid, innovasjon og videreutvikling som finnes i medieklyngen, er det umulig å se fremover i det neste tiåret uten en nesten udelt optimisme for mediemiljøet i klyngen, og vi vil rette en stor takk til våre fantastiske medlemmer. Drivkraften og engasjementet de legger for dagen både ved å delta i og fremme klyngen nasjonalt og internasjonalt, er fenomenal. Samtidig får vi uvurderlig støtte fra våre gode samarbeidspartnere i Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd, og medielabens partnere Deloitte Digital, IBM og Sparebanken Vest, som lar den drives på et faglig og teknisk høyt nivå. Tusen takk! Vi gleder oss til fortsettelsen i 2020.

André Torsvik
Styreleder, Media Innovation Norway 


10 år! For en reise.

Fra den spede starten på Nøstet, har særlig TV 2 sin entreprenørkultur, Universitetet i Bergens arbeid for forskning og samarbeid og ikke minst Vizrt sine ideer for store samarbeidsprosjekt dannet fundamentet for det vi ser i dag; Et miljø som leverer på høyt nivå både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

I det store perspektivet er ikke ti år lenge, men i mediebransjen er det en evighet. Knapt noen industri er så disrupsjonsutsatt som nettopp mediebransjen. Medieklyngen er som tiåringer flest – stort sett ferdig med barnesykdommene, men ennå ikke i de trøblete tenårene. Verden ser lys ut, og åpenhet, samhandling og mulighetsrommet ligger foran. Det går litt raskt i svingene av og til, og innimellom ender det med skrubbsår på knærne, men tiåringen er raskt på beina igjen etter eventuelle skuffelser. Verden er full av muligheter, og - litt naivt vil kanskje noen si - tar tiåringen steget ut på den internasjonale arenaen med store ambisiøse prosjekter under mottoet – Det kan godt gå! Tiåringen har rikelig med både omsorg og omtanke, ikke bare for hverandre, men også for det samfunnet og den verden man er en del av.

Det klyngens medlemmer har levert gjennom disse ti årene er formidabelt: Mange tusen arbeidsplasser, grensesprengende innovasjoner, nye spinoffs og selskaper, geniale løsninger og ideer, og ikke minst - en helt fantastisk klyngefamilie med en unik og særegen evne til samhandling og samarbeid. I NCE Media jobber det i utgangspunktet seks medarbeidere. Men det er mange flere som jobber i NCE media, og dette har vært klyngens bensin og forretningsmodell helt fra starten.

I et jubileumsår er det mange som skal takkes. Det gjelder først og fremst medieklyngens visjonære ledere og styreledere, som gjennom årene har tatt modige og viktige valg, og som med solid industrikompetanse har posisjonert klyngen for den globale arenaen der mulighetene nå ligger åpne. Uten disse hadde klyngen neppe vært der den er i dag. Vi ønsker også takke klyngens fantastiske supportsystem, som er stort og betydelig; Bergen Kommune, Bergen Næringsråd, HFK, Innovasjon Norge, Siva, NFR, Hordalandsbenken og mange, mange flere. Takk for all støtte, fremsnakking, «hipsing», funding, hjelp og gode bidrag.

Vi i klyngeorganisasjonen takker medlemmene våre for tilliten, og for at vi får lov å surfe på den fantastiske bølgen av optimisme og muligheter dere skaper. Det er med stor glede og ydmykhet vi i klyngeorganisasjonen tar fatt på 2020, selve jubileumsåret for medieklyngen.

Anne Jacobsen
Daglig leder, Media Innovation Norway


Fantastisk utvikling

En undersøkelse fra Statistisk Samfunnsanalyse som tar for seg utvikling i medieindustrien i Norge fra 2003 til 2018 viser at medieklyngens selskaper leverer svært gode resultater. Verdiskapingen for selskapene er i perioden 75% over det nasjonale gjennomsnittet. Det er skapt 60% flere jobber i klyngeselskapene enn utenfor klyngen, og driftsresultatene er fire ganger høyere enn nasjonalt gjennomsnitt. Også etablering av nye selskaper skjer dobbelt så hurtig innad i klyngen sammenlignet med nasjonalt snitt. 

De årlige oppsummeringene i klyngen viser også at det kommer til mellom 18 til 20 nyetableringer hvert år. Selskapene i klyngen har også høy innovasjonstakt. Rundt 80% av selskapene lanserer nye løsninger til markedet hvert eneste år, og i snitt halvparten av selskapene får utløst støttemidler til innovasjonsformål. 


Høydepunkter

2019 var et innholdsrikt år for både  klyngeorganisasjonen og for medieklyngen. Her har vi samlet noen av høydepunktene fra fjoråret. 

SFI-søknad fra Universitetet i Bergen og partnere
Fra venstre: Senterleder for MediaFutures, Christoph Trattner, og professor Duc-Tien Dang Nguyen. (Foto: Hedvig Idås / UiB)

Etter flere års forarbeid leverte Universitetet i Bergen (UiB) i 2019 søknad til Forskningsrådet om å bli et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) her i Media City Bergen. Senteret skal hete MediaFutures, hvor forskningsmiljøet og medieaktørene i klyngen går sammen om å forske på og utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden. Blant partnerne finner man NRK og TV 2, Schibsted, Bergens Tidende, Amedia, Vizrt, Vimond, Wolftech, Highsoft, Fonn, og IBM. I tillegg har senteret forskningspartnere i Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, NORCE, VU Amsterdam, the Open University UK og the University of Oxford. 

– Med Media Futures vil vi bidra til å realisere visjonene bak medieklyngen i Media City. Vi vil styrke samarbeidet og gjøre klyngen til en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi, sier UiB's Christopher Trattner, som er senterets leder.   

Les mer (uib.no)


Future Week i Media City Bergen

Fremtiden stod på agendaen da vi i juni satte opp festivalen MCB Future Week. På fire dager satte klyngen opp rundt 50 arrangementer, inkludert konferansen mcb tech, workshops, seminarer og demoer i Media City Bergen - et ambisiøst prosjekt som det aldri hadde vært mulig å gjennomføre uten medlemmenes utrettelige innsats og samarbeidsvilje. Kudos!!

Under Future Week fikk rundt 3000 besøkende en lupe inn i fremtiden gjennom å se hva som rører seg på "bakrommet" til selskapene i medieklyngen. Kunstig intelligens, XR-teknologi, sensorikk, e-sport, og visualisering var noen av de gjennomgående temaene denne uken, med et spesielt fokus på hvordan ny teknologi kan forsterke historiefortelling. 

Les mer


mcb tech .19 i Media City Bergen

Under Future Week satte vi opp teknologikonferansen mcb tech .19 sammen med vår søsterklynge NCE Finance Innovation. Konferansen tar for seg det ukjente - fremtiden - og søker å gi publikum perspektiver om hvordan en kan jobbe med strategi, nye forretningsmodeller, og ha et digitalt "mindset" for å kunne overleve i bransjer i stadig endring. 

Feltet under fjorårets konferanse var av høy kvalitet, med kjente navn som Marty Cagan, David Carroll, Ayesha Khanna, Shivvy Jervis, og Eirik Solheim på scenen i Media City Bergen. 

Les mer


Lansering av NCE Media avd. Stavanger

Fra venstre: Annenita Bakken Schøyer (Mediafarm), Lars Helle (Aftenbladet), Ragnar Christensen (NRK), Felix Laathe (NCE Media/Greater Stavanger), Gro Ellen Mathisen (Universitetet i Stavanger)

Sammen med lokale drivkrefter i Stavanger har NCE Media jobbet for å knytte tettere bånd og skape en bro mellom det sterke medie- og medieteknologimiljøet som finnes i regionen, og medieklyngens hovedkvarter i Bergen. 

I ​​2019 ble dette endelig realisert i form av et formelt samarbeid, og vi teller nå knappe 20 medlemmer i Stavanger - inkludert NRK Rogaland, Aftenbladet, Mediafarm og Universitetet i Stavanger. Regionen er kjent for sine mange oppstartsbedrifter innen medieteknologi, og målet er at dette miljøet skal bidra med å skape gode muligheter for nyskaping og vekst i samarbeid med de andre klyngemedlemmene våre i Bergen og resten av landet.

Les mer 


Tverrfaglig samarbeid om et kognitivt senter i Bergen

Sammen med en rekke andre næringsklynger - i tillegg til Bergen Kommune, Norce, NORA-nettverket, VIS innovasjon, Bergen Næringsråd, Helse Bergen og flere av regionens akademiske institusjoner - går vi sammen om å etablere et nasjonalt senter for kognitiv teknologi, med IBM som teknologipartner. Målsetningen er å skape et nasjonalt tyngdepunkt for kompetanse innenfor kunstig intelligens med base i Bergen.

Initiativet kommer gjennom medieklyngens tette samarbeid med IBM. Det er det totale økosystemet med solide klynger, et sterkt akademisk miljø og en offensiv offentlig sektor som gjør regionen spesielt attraktiv og velegnet.

På kort sikt skal senteret utvikle en rekke konkrete prosjekter innen næringer som havbruk, media, finans, turisme, eiendom og offentlig sektor, mens ambisjonen på lengre sikt er kunnskap og kompetanseutvikling rundt kognitiv teknologi og kunstig intelligens. 

Les mer


Medieklyngen viser seg frem på IBC Amsterdam

The International Broadcasting Convention (IBC) er Europas største media-, underholdnings- og teknologimesse, hvor flere av klyngens selskaper har hatt en sterk tilstedeværelse i en årrekke. For andre året på rad ble det satt opp en felles klyngestand, hvor totalt 13 store og små selskaper fikk en unik mulighet til å vise frem løsningene som skapes i medieklyngen. Under IBC satte vi også opp en egen studietur for en delegasjon bestående av andre medlemselskaper, politikere og ledere som fikk et unikt innblikk i hvordan selskaper jobber mot det internasjonale markedet.

Vi vil også fasilitere en felles stand under årets utgave av IBC. Ta kontakt med [email protected] dersom du er interessert i å vite mer.  


Hackathon med Deloitte Digital, IBM og Sparebanken Vest

I mars inviterte vi studenter og selskaper til den årlige hackathonen i medielaben. Denne gangen var utfordringen å skape nye konsepter for fremtidens bærekraftige mobilitet - på 48 timer. Åpne data fra Bergen kommunes ble gjort tilgjengelig for deltakerne, som kunne bruke IBM Watson-plattformen for å ta et dypdykk i kommunens "datasjø". Disse dataene ble så brukt til å utvikle et produkt eller en tjeneste. I tøff konkurranse var det til slutt et konsept for et tryggere kollektivtilbud for barn som gikk seirende ut av hackathonen. Vinnerlaget bestod av studenter fra NHH, UiB, HVL, samt en designer - og det som gjør denne seieren så imponerende var det faktum at ingen på vinnerlaget kjente hverandre fra før!  

Hackathonen ble arrangert sammen med medielabens partnere Deloitte Digital, IBM, og Sparebanken Vest, samt Bergen kommune. 

Les mer


Justin Ferrell i Bergen og Stavanger
Fra venstre: Justin Ferrell fra Stanford d.school, og Helge Høibraaten, Vimond.
 

Tradisjon tro besøkte Justin Ferrell klyngen for å holde Masterclass i Design Thinking. I oktober var Ferrell på en liten vestlandsturné, hvor han i tillegg til sitt sedvanlige besøk i Bergen også ble med til Stavanger for å holde en kickoff-workshop for de nye medlemmene våre der. 


SVG Nordic Summit i Media City Bergen

SVG Europe Nordic Summit ble arrangert i Media City Bergen 7. mars, hvor vi for andre året på rad samlet nordiske kringkastere, leverandører, og medie- og teknologiselskaper for å diskutere fremtredende trender og utviklingstrekk innenfor sportsproduksjon.

Konferansen, som er et samarbeid mellom SVG Europe og NCE Media, bød blant annet på presentasjoner fra nordiske kringkastere som TV 2 Norge, SVT, TV 2 Danmark, Dansk radio og NRK. 

Les mer


Studietur til Cardiff og London
Hvordan møter britene de store utfordringene i mediebransjen? Det var noe av det vi søkte å få svar på da vi i 2019 la vår studietur til Cardiff og London. En delegasjon fra medieklyngen fikk møte og lære fra selskaper som BBC Wales, ITV, CULTVR, Synthesia og Amplyfi, i tillegg til å stifte bekjentskap med Universitetet i Cardiff og deres nye klyngesatsing, samt StoryFutures-prosjektet ved Royal Holloway, Universitetet i London. 

Les mer


Juleavslutning med medlemmene våre
I desember samlet vi medlemmer og partnere i medieklyngen for vår årlige juleavslutning. På menyen stod julesnacks, oppsummering av året, samt prisutdeling til inspirerende og engasjerte støttespillere i klyngen. Ketil Moland Olsen, VP Product i Vimond, fikk kveldens gjeveste pris, "Årets ambassadør", for hans betydelige bidrag for å styrke klyngemiljøet.  

Les mer 


Media City Bergen Media Lab

Medielaben har som formål å være medieklyngens innovasjonsmotor og arnestedet for det fremste innen innovasjon og forskning for en bredt sammensatt medieklynge. Målet med laben er at folk skal møtes, samhandle og lære av hverandre. Laben er åpen for alle medlemmer, og er godt rigget for blant annet innovasjons- og forskningsprosjekter, workshops og kurs. Laben er også en teknologisk sandkasse for utvikling av innovativ medieteknologi hvor en som medlem har fri tilgang til en komplett VR-rigg, hologram-teknologi, samt streaming av arrangementer.
 Som del av innspilling av NRK-programmet HAIK ble labens VR-rigg testet av den verdenskjente artisten Aurora. (Foto: NRK)

Vi tilbyr programmer for innovasjon, internasjonalisering, forretningsutvikling og kunnskapsutvikling. Disse programmene er styrket av våre nære samarbeid med Innovasjon Norges globale nettverk, Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) i New York, Justin Ferrell fra Stanford d.school, og andre innovasjonshuber og akseleratorer i hele verden.

Klikk deg inn her for å lese mer om hvordan du som medlem kan utnytte labens muligheter.

Dette tilbudet er muliggjort gjennom labens fremoverlente partnere, IBM, Sparebanken Vest og Deloitte Digital, og ikke minst alle fantastiske støttespillere og bidragsytere i klyngen. 

Les mer om laben


Partnere

En stor takk rettes til NCE Media sine samarbeidspartnere: 

En stor takk rettes også til Media Innovation Norway sine lokale samarbeidspartnere: 

Og en stor takk til medielabens samarbeidspartnere: