Gratulerer til UiB med 75-årsjubileet!

Published 25.10.2021
Universitetet i Bergen feirer denne uken sitt 75-årsjubileum, og vi stiller oss i rekken av gratulanter. Medieklyngen og UiB har i en årrekke hatt et tett og godt samarbeid. Her er noen høydepunkt fra klyngens historie sammen med UiB.

Klyngesatsingen og samarbeidet med medieklyngen er en del av universitetet nyere historie. Ikke bare har universitetet, med Institutt for informasjons- og medievitenskap i spissen, vært drivende for utviklingen av medieklyngen, men universitetet har i tillegg vært en nøkkelpartner og den viktigste akademiske motoren i klyngesamarbeidet.

Fra den spede starten på Nøstet på midten av 90-tallet, til det internasjonale, kraftfulle miljøet klyngen representerer i dag, har det vært mange høydepunkt. Her er noe av det vi husker best, og som har vært med å sette sitt tydelige preg på klyngesamarbeidet:

SFI til UiB og medieklyngen

Etter å ha jobbet med prosjektet i flere år (bildet til høyre er fra den tidlige utviklingsfasen av SFI-en), leverte medieklyngen sin første felles SFI-søknad i 2014. Den nådde til finalen, men kom ikke helt i mål. Men etter å ha fortsatt samarbeidet og innsatsen for å etablere et forskningssenter i skjæringspunktet mellom industri og akademia, ble medieklyngen og Institutt for informasjons- og medievitenskap tildelt en SFI: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation, i juni 2020. En stor dag!

Senteret åpnet offisielt i februar 2021 med en digital åpningsseremoni. Det er nå i full drift, og ledes av Christoph Trattner.

Rekordhøy søknad til studiene i MCB 

Interessen for studieprogrammene i MCB har vært stor helt fra starten, og har bare økt de siste årene. Fagene er utviklet i tett samarbeid med industrien. 

Mai 2020: Rekordhøyt antatall søkere til studiene i MCB.

April 2019: Media City Bergen-effekten

Juli 2019: Industrien og universitetet arbeider tett sammen over mange flater. Det sikrer god tilgang på industriekspertise for studentene, samt relevante studieløp og fag.

August 2017: Studentene inntar Media City for første gang. 

Daværende instituttleder, Leif Ove Larsen, ønsket velkommen rekordmange studenter til studiestart.

Kreative studenter 

Studieprogrammene i MCB er i all hovedsak praksisnære, og mange studenter lager prototyper, skriver masteroppgaver eller utvikler produkter i tett samarbeid med klyngeselskapene. Noe av det mest populære klyngeorganisasjonen gjør, er å sette opp events og arenaer der studentarbeidene vises frem. Men også industrien liker å pitche sine ideer og utfordringer til studentene. Her er noen eksempler:

Februar 2020: Klyngeselskapene pitcher sine ideer til studentene

Lisa Marie Solheim og Stine Olsen Helland, begge studenter på Medie- og Interaksjonsdesign, sammen med Steinar Søreide, CTO i Mjoll. (Foto: Kurt Gjerde, UiB)

November 2019: Demoday for MIX-studentene

September 2019: Studenter på Master i medie- og interaksjonsdesign, UiB, presenterte syv prototyper for menneske-robot interaksjon innen helse, undervisning, navigasjon og resirkulering.

November 2018: Studenter pitcher manusideer til industriselskapene.

Desember 2018: Filosofi møter teknologi under demoday.

Industriaktørene i klyngen ønsker på ulike vis å inspirere studentene til å utvikle ideer og bidra til å løse de store utfordringene industrien står overfor. Dette gjøres for eksempel via internships, praksisarbeid og mastersamarbeid. Men noen av klyngeselskapene har også egne stipender til de mest fremoverlente studentene. TV 2 deler ut stipender til studentene.

Det er også rik mulighet til å gründe sin egen bedrift etter studiene hvis man har en god ide som løser et relevant problem. Klyngen har blant annet sin egen inkubator for startupselskaper, i tillegg til mange ulike verktøy for entreprenørskap.

Patrik Venøy Saastad, Johnny Bjånesøy, Vilde Eide og Taume Dery var de heldige studentene som fikk TV 2 sitt stipend i 2019. Sarah C. J. Willand, Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, stod for overrekkelsen. Foto/ill.: Regine Olsen-Hagen, UiB.

For eksempel er selskapet Spello er etablert av tidligere studenter, Audun Klyve Gulbrandsen og Joakim Vindenes, i fortsettelsen av det de har arbeidet med under studiene. Spellbound (navn i tidlig fase) har blant annet fått NOK 1 million fra forskningsrådets STUD-ENT program.

September 2018: Klyngens teknologipartner, IBM, stiller teknologi og kompetanse til rådighet for studentene. Det resulterte i chatbot-en Hubro, som ble laget for å gjøre livet lettere for studentene når de skal finne frem i universitetets digitale portaler. 

Studentene setter opp demonstrasjoner og prototyper i laben. En alltid godt besøkt event i klyngen. 

Studentpitching for klyngeselskapene har alltid vært populært, og startet allerede mens NCE Media hadde tilhold på Nøstet i 2014. Lokalene var mindre, og den slitne projektoren klarte seg så vidt gjennom seansen, men studentene var like skarpe da som i dag. 

Det er også verdt å nevne at samarbeidet mellom klyngen og Institutt for informasjons- og medievitenskap har kommet til og vokst seg sterkere over en rekke formelle og uformelle samarbeidsarenaer, der ulike hjørner av klyngen møtes, blir kjent og bygger tillit. Slik har også samarbeid blir selve forretningsmodellen i medieklyngen. 

Her kan du lese mer om en tidlig "Speeddate" i 2016 mellom klyngeselskaper og ulike forskningsgrupper ved UiB.

Ildsjelene

Med fare for å utelate noen: Institutt for informasjons- og medievitenskap har, og har alltid hatt, en aktiv, engasjert og involvert stab og ledelse, både på faglig og administrativt nivå. Styrer, arbeidsgrupper, advisory boards og samarbeidsfora har alle vært rikt representert fra instituttet. Klyngen og klyngeorganisasjonen har særlig hatt glede av samarbeidet med tidligere instituttleder Leif Ove Larsen, som også ble kåret til medieklyngens ambassadør i 2015 (bildet til høyre).

Videre har professor Lars Nyre vært tett involvert i mange fellesprosjekter med NCE Media, særlig for å fremme arbeidet studentene gjør. Han mottok også studentenes læringspris i 2019. Professor Ole Johan Mjøs har også vært tett involvert i klyngesamarbeidet, og har tidligere vært ansvarlig for fagene i MCB. Han sitter også i medieklyngens Advisory Board.  

Ole Johan Mjøs forteller daværende kulturminister Abid Raja om studiene i MCB, og om samarbeidet med klyngeselskapene.  

Lars Nyre jobber tett med NCE Media, og bidrar til å løfte frem studentene sine prosjekter, prototyper og masterarbeid.

Forskningen 

Det tette samarbeidet mellom industrien og universitet har ført til en rekke ulike forskningsprosjekt av ulik art. Her er noen eksempler: 

VisMedia-prosjektet, et forskningsprosjekt klyngen har fulgt gjennom flere år, ledet av professor Astrid Gynnild. Prosjektet har hatt årlige events og konferanser i samarbeid med NCE Media: 

2021: Visual Future of the Media

2020: Snap Society (bildet til høyre)

2019: Visual Transparency in the Media

2018: Watching in the Media (Photo: Robert Nedrejord)

2017: Mobile Spotting in the Media.

2016: Drones in the Media

Samarbeidet med VISMedia-prosjektet, ledet av Astrid Gynnild, har vært godt og langvarig, og har brakt klyngen mye viktig og relevant kunnskap. 

2019: Forskningsprosjektet NewsAngler med Wolftech skal bruke kunstig intelligens til å raskt analysere store mengder data for journalister, og finne nye sammenhenger. Slik håper de å styrke redaksjoners evne til å forstå pågående større hendelser. Prosjektet er et samarbeid mellom UiB og medieselskapet Wolftech og er nå i sitt andre år. (kilde: UiB). Her kan du lese mer om News Angler

2017: Forskningsprosjektet VIzStory med Vizrt. Prosjektet undersøkte hvordan en kan oppnå bedre videoarbeidsflyter gjennom samtidsbruk av videoredigeringsverktøyer, og var støttet av en BIA-tildeling (Brukerstyrt Innovasjonsarena) fra forskningsrådet. Les mer her.

2017: INJECT var et EU-finansiert program som utviklet algoritmer for mer relevante søk i det journalistiske arbeidet. Les mer her. 

 

Viktige satsinger

SUJO: I tillegg til SFI-en, MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon (omtalt over), er etableringen av SUJO - Senter for undersøkende journalistikk, et svært viktig kompetansemiljø for klyngen. SUJO er det eneste senteret i sitt slag i Norden, og var vært en suksess fra første dag. SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende journalistikken i Norge, med spesielt ansvar for lokale, regionale og mindre medier. Les mer om SUJO her. 

Ut i verden: På medieklyngens første felles-paviljong på IBC, Europas største medieteknologimesse, fikk en gruppe studenter bli med klyngeselskapene til Amsterdam. På standen holdt de sine presentasjoner foran et internasjonalt publikum, til stor begeistring for tilhørerne.  Audun Klyve Gulbrandsen, Johanne Christensen Ågotnes og Joakim Vindenes gav ein live DEMO av Holosuite - en augmented reality-løsing for videoredigering laget sammen med Vimond Media Solutions.

Studentene presenterer på klyngens MCB-paviljong i Amsterdam.Future Week: Medieklyngens store medie- og teknologifestival arrangeres årlig, med et tett program på mer enn 50 ulike eventer over en uke i juni. Instituttet har en sterk tilstedeværelse på Future Week, og benytter anledningen både til å vise frem ulike forskningsarbeider, studentarbeid, men også til å reise viktige spørsmål om vår felles mediefremtid på agendaen. 

Det var litt av historien. Vi takker Universitetet i Bergen for det gode samarbeidet så langt, ønsker til lykke med jubileet, og ser frem til mange innholdsrike, samarbeids-år fremover.